klinikpangea logga

VIKTIG INFORMATION

TILL DIG SOM FUNDERAR PÅ ELLER SKA GÖRA EN ESTETISK INJEKTIONSBEHANDLING.

Klinik Pangea är Certifierad för estetisk injicering.
Certifieringen utfärdas av Estetiska Injektionsrådet och utgör en trovärdig kvalitetsstämpel för behandlande läkare, sjuksköterskor och tandläkare och erbjuder Dig som patient möjlighet att göra upplysta och trygga val.

Kliniker kan använda loggan ”Certifierad för estetisk injicering” om de har personal som klarat av denna examination.
Alla med rätt medicinsk utbildning som arbetar med estetiska injektionsbehandlingar kan certifiera sig och förväntas följa det etiska kontraktet som de förbinder sig till vid certifieringen.

Alla injektioner utförs av leg.sjuksköterska/barnmorska Madeleine Gunnarsson med mer än 20 års erfarenhet av injektionsbehandlingar och Hanna Davies Leg. sjuksköterska och operations sjuksköterska.
 
För mer information besök www.estetiskainjektionsradet.se