klinikpangea logga
Diatermi/Epilering

   Diatermi/Epilering

 Behandlingen finns endas i Lysekil

Epilering
Vid hårborttagning med epilering innebär behandlingen att en tunn, steril nål som levererar ström förs ner i hårsäcken och hettar upp denna till ca 70 grader vilket ger en permanent förstörelse av hårsäcken. Denna behandling kan användas till alla typer av hår eller hud. Det betyder att den fungerar på ljusa och tunna strån, vita, grova eller mörka hår. Det spelar inte heller någon roll och huden är ljus eller mörk. Hur behandlingen upplevs är individuellt.
 
I genomsnitt behöver man behandla ett hår tre gånger. Är det mycket grovt behövs fler gånger, är det mycket tunt, färre. Har Du plockat med pincett är det också i regel fler än tre behandlingar per hår. Antalet besök beror på hur mycket man tar per gång och hur ofta man kommer. Man kanske delar upp ett område i fler delar och då blir det fler besök. Har man plockat med pincett senare än sex veckor före första besöket växer dessa hår olika fort tillbaka. Ett genomsnittligt antal besök kan vara 5-10 gånger.

Det tar cirka fem veckor för ett hår att växa upp igen. Ett hår som är diatermibehandlat växer ut tunnare. Ett hår är mest känsligt i sin växtfas. Det är därför viktigt att man inte dröjer alltför länge mellan behandlingarna.
Man kan inte bränna ett grovt strå så hårt att det ger sig på en behandling. Man skulle då skada huden för mycket. Därför försvagar man det i omgångar.
EPILERING 30 min 495 kr

Diatermi
Med diatermi (Elektrokoagulering) behandlar vi godartade estetiskt oönskade hudförändringar. Vanligtvis behandlar vi s.k. Fibrom och hudknutor i ansikte, på hals och dekolletage, men behandlingen är även lämplig som alternativ på övriga kroppen.
Behandlingen är enkelt ingrepp, huden koaguleras och ligger kvar som ett förband som en skorpa i ca 7-14 dagar, eller tills dess den underliggande normaliserade vävnaden läkt och per automatik stöter ifrån skorpbildningen. Beroende på individuella förutsättningar och Fibromets/Hudknutans utseende syns vanligtvis ingen hudförändring efter slutförd behandling. Däremot kan en varierande rodnad sitta kvar en tid efteråt beroende på hudens läkningsförmåga. Var noga med att skydda Din hud med UV-skydd för att undvika oönskad pigmentering efter behandlingen.
FIBROM / SKIN TAGS / HUDKNUTOR FR. 495 kr

Som med all skadad hud ska man inte utsätta huden på det behandlade området för sol under cirka en vecka. Använder Du sunblock är det ingen fara. För övrigt lever Du på precis som vanligt

Har du pacemaker får du inte behandlas med diatermi.