Diatermi/Epilering

Diatermi/Epilering

Epilering Epilering

 Behandlingen finns endas i Lysekil

Vid hårborttagning med diatermi innebär behandlingen att en tunn, steril nål som levererar ström förs ner i hårsäcken och hettar upp denna till ca 70 grader vilket ger en permanent förstörelse av hårsäcken. Denna behandling kan användas till alla typer av hår eller hud. Det betyder att den fungerar på ljusa och tunna strån, vita, grova eller mörka hår. Det spelar inte heller någon roll och huden är ljus eller mörk. Hur behandlingen upplevs är individuellt.
 
I genomsnitt behöver man behandla ett hår tre gånger. Är det mycket grovt behövs fler gånger, är det mycket tunt, färre. Har Du plockat med pincett är det också i regel fler än tre behandlingar per hår. Antalet besök beror på hur mycket man tar per gång och hur ofta man kommer. Man kanske delar upp ett område i fler delar och då blir det fler besök. Har man plockat med pincett senare än sex veckor före första besöket växer dessa hår olika fort tillbaka. Ett genomsnittligt antal besök kan vara 5-10 gånger.

Det tar cirka fem veckor för ett hår att växa upp igen. Ett hår som är diatermibehandlat växer ut tunnare. Ett hår är mest känsligt i sin växtfas. Det är därför viktigt att man inte dröjer alltför länge mellan behandlingarna.
Man kan inte bränna ett grovt strå så hårt att det ger sig på en behandling. Man skulle då skada huden för mycket. Därför försvagar man det i omgångar.

Som med all skadad hud ska man inte utsätta huden på det behandlade området för sol under cirka en vecka. Använder Du Sunblock är det ingen fara. För övrigt lever Du på precis som vanligt

Har du pacemaker får du inte behandlas med diatermi.


PRIS: 495 kr/ 30 min